Silymarin Bcomplex

Những thành phần chứa trong sản phẩm đều có nguồn gốc thuần chay tự nhiên, chủ yếu là sử dụng thành phần từ thực vật. Thành phần của Silymarin Bcomplex gồm:Silymarin Actiso Cao cà gai leo Vitamin B1, B2, B5, B12

Liên hệ